Từ điển Anh - Nhật Bản:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây nhật bản từ và bản dịch cho "to be angry and quarrelsome":
Anh Nhật_Bản
Vì vậy, đây là cách bạn nói "to be angry and quarrelsome" trong nhật bản.
 
Đến nay, 1,427,525 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 7,566 vào ngày hôm nay.
Thẻ: to be angry and quarrelsome, arasoiikaru, 争い怒る, Từ điển Anh - Nhật Bản, Anh, Nhật Bản, Dịch thuật, từ điển trực tuyến Anh
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi japanesedictionary.info
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0245 / 0.0159 (36)
Quay lại đầu trang