Engelsk - Japansk Ordbok:

to be angry and quarrelsome

Er denne oversettelsen nyttig? Legge til favoritter!
Vi har funnet følgende japansk ord og oversettelser for "to be angry and quarrelsome":
Engelsk Japansk
Så, dette er hvordan du kan si "to be angry and quarrelsome" i japansk!
 
Opp til nå, er det en rekke 1,427,525 søkte ord / uttrykk, blant 7,566 dag.
Tags: to be angry and quarrelsome, arasoiikaru, 争い怒る, Engelsk - Japansk Ordbok, Engelsk, Japansk, ordbok, oversettelser
 
Plasser koden under der du vil at ordlisten widgeten for å vises på nettstedet ditt:


Widgeten vises slik:


Drevet av japanesedictionary.info
Legge denne ordboken på ditt eget nettsted:

Klikk her for å få den nødvendige HTML kode
0.0235 / 0.0156 (36)
Tilbake til toppen